battalion

battalion
artilerijos batalionas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis JAV ir kai kurių kt. šalių kariuomenių artilerijos taktinis vienetas. Ppr. yra brigados (pulko) sudėtyje arba būna atskirasis dalinys. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ artilerijos batalionas dydžiu maždaug prilygsta standartiniam pėstininkų batalionui; jį sudaro štabas, štabo ir aprūpinimo baterija, 3 ugnies baterijos. Artilerijos batalionas gali kautis visos sudėties arba keliose vietose iš karto, suskirstytas į mažesnius kovinius vienetus. Ginkluotė: JAV gamybos 105 mm haubicos M50, gero pravažumo automobiliai „Unimog 416“ ir „Magirus Deutz“, visureigiai „Landrover 88“, šiuolaikinės stebėjimo, ryšių, šaudymo rengimo ir ugnies valdymo priemonės (stebėjimo sistema – GPS imtuvas, šiluminė kamera, lazerinis tolimatis, kompiuteris; pabūklų padėties nustatymo sistema GLPS – Gun Laying Positioning System – giroskopas, teodolitas ir tolimatis; meteorologinė radiolokacijos stotis; radijo stotys ir kt.). Ugnies pozicijų, vadaviečių ir sekyklų koordinatės nustatomos naudojant globalinę padėčių nustatymo sistemą GPS. atitikmenys: angl. artillery battalion; battalion rus. артиллерийский батальон

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Battalion — (englisch für Bataillon) bezeichnet: eine schweizerische Thrash Metal Band, siehe Battalion (schweizerische Band) eine belgische Death Metal Band, siehe Battalion (belgische Band) eine australische Black Metal Band, siehe Battalion (australische… …   Deutsch Wikipedia

 • Battalion — Bat*tal ion (b[a^]t*t[a^]l y[u^]n; 106), n. [F. bataillon, fr. It. battaglione. See {Battalia}.] 1. A body of troops; esp. a body of troops or an army in battle array. [archaic] The whole battalion views. Milton. [1913 Webster +PJC] 2. (Mil.) An… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Battalion — Bat*tal ion, v. t. To form into battalions. [R.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • battalion — 1580s, from M.Fr. bataillon (16c.), from It. battaglione battle squadron, from dim. of V.L. battalia battle, from L. bauttere to beat (see BATTER (Cf. batter) (v.)). Specific sense of part of a regiment is from 1708. Madame, lui répondit il, ne… …   Etymology dictionary

 • battalion — [n] military division army, brigade, company, contingent, corps, force, horde, host, legion, multitude, regiment, squadron, throng, unit; concept 322 …   New thesaurus

 • battalion — ► NOUN ▪ a large body of troops, forming part of a brigade. ORIGIN French bataillon, from Italian battaglia battle …   English terms dictionary

 • battalion — [bə tal′yən] n. [MFr bataillon < It battaglione < battaglia < VL battalia,BATTLE1] 1. a large group of soldiers arrayed for battle 2. any large group joined together in some activity 3. U.S. Army a tactical unit made up of three or more… …   English World dictionary

 • Battalion — For other uses, see Battalion (disambiguation). Chain of Command of the British Army Unit Soldiers Commander Fireteam 4 …   Wikipedia

 • battalion — /beuh tal yeuhn/, n. 1. Mil. a ground force unit composed of a headquarters and two or more companies or similar units. 2. an army in battle array. 3. Often, battalions. a large number of persons or things; force: battalions of bureaucrats. [1580 …   Universalium

 • battalion — n. to command a battalion (a major commands a battalion) * * * [bə tælɪən] to command a battalion (a major commands a battalion) …   Combinatory dictionary

 • battalion — [[t]bətæ̱ljən[/t]] battalions 1) N COUNT A battalion is a large group of soldiers that consists of three or more companies. Ten hours later Anthony was ordered to return to his battalion... When war broke out, he joined the second battalion of… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”